MNG Kargo’lu Olmak

Mng Kargolu Olmak

Yaklaşık otuz yıl önce taşımacılık anlamında yeni bir sektör olarak kendini göstermeye başlayan kargo taşımacılığı, kısa zamanda kendi kurallarını ve sistemini oluşturarak günümüzdeki seviyesine ulaşmıştır. Bu sürecin son on yıllık diliminde sektörde yer alan oyuncular, yaşamın içinde oluşan yenilikleri takip ederek, değişen müşteri beklentilerine göre daha kaliteli hizmet üretebilmek ve hem yerli hem uluslararası pazarda rekabet gücüne sahip olabilmek adına teknolojiden de destek alarak değişim içine girmişlerdir. Bu değişim, temel ihtiyaç ve beklentilerin karşılanmasının çok ötesine geçerek, hayatları kolaylaştıracak, avantajlar sağlayacak çalışmalar ile hayal bile edilemeyenleri gerçekleştirme noktasına ulaşmıştır. Böylece yeni bir nitelik kazanan operasyonumuz, bu değişim ile birlikte yeni bir çalışma tarzı ve yeni bir kültürü de beraberinde getirmiştir.

Geçmiş dönemde basit kargo hareketlerine denk düşen görevler, artık daha fazla detay ve sunum içeren, görevi yerine getiren çalışan için daha fazla donanım gerektiren bir operasyon haline gelmiştir. Sürekli yenilenen dünyamıza ayak uyduran mesleğimizde de, artık gelen kargoyu alıcısına teslim etmek, gidecek kargoyu kabul edip göndermek ve taşıma ücretini tahsil etmekten ibaret olan iş akış süreçleri ve buna göre belirlenen görev tanımları, günümüz görev ve sorumluluklarını ifade etmeye yetmemektedir.

MNG Kargo olarak, sürekli yenileştirme politikamız ve sektör bazında öncü olan tüm projelerimiz gibi, ailemiz için geliştirmiş olduğumuz kariyer ve gelişim projeleriyle de, ifade ettiğimiz bu niteliksel değişim – dönüşüm sürecine en hızlı ve belirgin şekilde uyum göstermemizin, öncü vizyonumuzun bir gerekliliği olduğu bilincini taşımaktayız. Bu sebeple de kargo taşımacılığı mesleğinin geleceğe dönük bir yatırım olduğu gerçeğini, üzerimize düşeni yerine getirerek paylaşmak istedik.

MNG Kargo olarak ilkelerimiz
Güvenilirlik
Sorumluluk Bilinci
Yenilik ve Gelişime Açıklık
İletişim
Müşteri Odaklılık

MNG Kargo İnsan Kaynakları Yönetimi ,çalışanına gelişim şansı tanıyan proaktif organizasyonel yapısıyla, sürekli yenilenen operasyonu içinde insanı stratejik bir noktaya yerleştirerek ön plana çıkarır.

MNG Kargo İşe alımlar sırasında doğru insanın doğru işte, yüksek verimlilik ve motivasyonla çalışmasını sağlamakta yüzde yüz hedefine ulaşmayı amaçlamaktadır. Çalışanlarımız, deneyim, performans ve gelişim potansiyelleriyle, gelişen rekabet koşullarına hızlı uyumun sağlanması ve öncü konumuna gelinmesinde itici güç olacağı inancı ile stratejik bir kaynak olarak değerlendirilir.
Bu nedenle tüm pozisyonlarımızda bazı ortak özellik ve yetkinliklerin bulunmasını şart koşmaktayız.

Aranan Ortak Yetkinlikler;

Problem çözme ve karar verebilme,
Etkin iletişim,
Müşteri odaklılık,
Planlama ve Organizasyon,
Ticari sağduyu,
Mesleki teknik bilgi.

Ortak Özellikler ise,

Müşteri hizmetleri sorumlusu, saha operasyon elemanı, sürücü ve motorlu operasyon elemanı gibi görevler için;
En az lise diğer pozisyonlar için üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak.
Erkek adayların askerlikle ilişkisinin bulunmaması.
Şirketimize İnsan Kaynağı sağlayan süreçlerimizi belirlerken kurum içi ihtiyaçlarımız ve yönetim stratejilerimizin yanı sıra kısa ve uzun vadeli hedeflerimizi de göz önünde tutuyoruz.