E-Fatura Soru ve Cevaplar

Elektronik fatura (e-fatura) nedir?
397 sıra no.lu VUK tebliğine ile hayata geçirilen ve 5 Mart 2010 tarihinden itibaren uygulamada olan e-fatura, veri format ve standardı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen, VUK gereği bir faturada yer alması gereken bilgilerin içerisinde yer aldığı, satıcı ve alıcı arasındaki iletiminin merkezi bir platform (GİB) üzerinden gerçekleştirildiği elektronik bir belgedir.
E-faturaya geçiş zorunlu mudur?
14.12.2012 tarihli, 421 numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile bazı mükelleflere elektronik fatura (E-fatura) uygulamasına dâhil olma zorunluluğu getirilmiştir. “E-Fatura uygulamasına dâhil olan mükellefler, birbirlerine yapmış oldukları mal teslimi veya hizmet ifaları için 1/4/2014 tarihinden itibaren elektronik fatura düzenlemeleri zorunludur.
E-fatura sistemi ile ilgili bilgilere nasıl ulaşılabilir?
E-Fatura Uygulamasındaki kayıtlı kullanıcıların, fatura düzenlemeden önce muhatabın www.efatura.gov.tr internet adresinde yer alan kayıtlı kullanıcı listesine kayıtlı olup olmadığını kontrol edecekler, kayıtlı kullanıcı ise elektronik fatura, kayıtlı kullanıcı değilse kâğıt fatura düzenleyeceklerdir. E-Fatura mali mühür ile mühürlenerek alınıp gönderilecektir.
E-fatura senaryoları nedir?
E-Fatura Uygulaması kullanımında 2 farklı senaryo seçeneği belirlenmiştir. Bunlar "Temel Fatura Senaryosu" ve "Ticari Fatura Senaryosu"dur.
• Temel Fatura Senaryosu, E-Faturanın sadece gönderilmesi sürecini kapsamaktadır ve uygulamanın temel seviyede kullanımıdır.
• Ticari Fatura Senaryosu ise, yapılacak mal ve hizmet satışları dolayısıyla fatura düzenlenmesi (yani temel fatura senaryosu), söz konusu faturaların kabul edilmesi veya reddedilmesi ile düzeltme işlemleri için uygulama yanıtı düzenlenmesi işlemlerini kapsar. Taraflar bu konuda açık rıza göstermelidir.
MNG Kargo hangi fatura senaryosu gereği e-fatura düzenlemektedir?
Temel Fatura senaryosu kapsamında e-fatura düzenlenmektedir.
Ticari senaryo'da fatura düzenlemesi yapılıyor mu?
MNG Kargo'da ticari senaryo sadece fatura düzenleme yetkisi olmayan kurum ve kuruluşlar için uygulanmaktadır.
Örnek; Bankalar
Faturalandırma süresi kaç gündür?
Vergi Usul Kanunun 231 nolu maddesinin 5.ci benti (3239 sayılı Kanunun 20'nci maddesiyle değişen bent) Fatura, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azamî yedi gün içinde düzenlenir. Bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır.
Fatura detaylarını görüntüleyemiyorum, ne yapabilirim?
Fatura detay eklerini görüntülemekte sorun yaşıyorsanız e-fatura entegrasyonu yaptığınız firma ve bilgi işlem ekibinizle görüşerek eklerin görüntülenmesini sağlayabilirsiniz.
MNG Kargo e-fatura eklerini göndermiyor mu?
Düzenlenen tüm E-faturalarda ekinde bulunan fatura detayları hem GIB hem de e-maille gönderilen e-faturalarımız da bulunmaktadır. Görüntülemekte sorun yaşıyorsanız http://www.mngkargo.com.tr/icerik/e-fatura-sikca-sorulan-sorular linki aracılığıyla fatura ekindeki detaylara ulaşabilirsiniz.
E-fatura uygulamasından yararlanan kullanıcılar neler yapabilir?
• Sistemde kayıtlı kullanıcılara e-Fatura gönderebilir,
• Sistemde kayıtlı kullanıcılardan e-Fatura alabilir,
• Gönderilen veya alınan e-Faturalarını bilgisayarlarına indirerek elektronik ortamda muhafaza ve istendiğinde ibraz edebilirler.
E-fatura sürecinde yapılması gerekenler nedir?
416 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 232’nci maddesi uyarınca fatura düzenlemek zorunda olan mükellefler e-Fatura Uygulamasından yararlanabilmektedir.

1. Kullanıcı Hesabı:

E-Fatura düzenlemek ve göndermek isteyen mükelleflerin öncelikle e-Fatura Uygulaması üzerinde, kendilerine ait bir Kullanıcı Hesabı oluşturmaları gerekmektedir. Kullanıcı Hesabı tanımlanan mükellefler e-Fatura Uygulamasını entegrasyon yoluyla veya e-Fatura Portalı aracılığı ile kullanabilecektir.

2. Entegrasyon:

Bilgi işlem kapasiteleri yeterli olan kullanıcılar, belirlenen standartlara uygun entegrasyonu sağlamaları koşulu ile e-Fatura Uygulamasını doğrudan kendilerine ait bilgi işlem sistemleri aracılığı ile kullanabilirler. Bu sayede kendi mevcut sistemleri ile entegre bir yapı kurabilirler.

3. E-Fatura Portalı:

E-Fatura Uygulamasını entegrasyon yolu ile kullanma konusunda yeterli alt yapıya sahip olmayan kullanıcıların uygulamadan yararlanabilmelerini sağlamak amacıyla geliştirilen e-Fatura Portalı, e-Fatura Uygulamasına ait temel fonksiyonları bünyesinde barındıran bir web uygulamasıdır. Kullanıcı hesabını aktive eden kullanıcılar e-Fatura Portalına giriş yaparak e-fatura göndermeye ve/veya almaya başlayabilecektir. e-Fatura Portalı tamamen ücretsiz olarak sunulmaktadır.
E-fatura uygulaması ile ilgili tebliğler bulunuyor mu?
397 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğin yayımı ile birlikte Elektronik Fatura Uygulaması (e-Fatura Uygulaması) hizmete alınmış bulunmaktadır. e-Fatura Uygulaması, tanımlanan standartlara uygun e-Faturaların, tarafları arasında güvenli ve sağlıklı bir biçimde dolaşımını sağlamak amacı ile oluşturulan uygulamaların genel adıdır. E-fatura ile ilgii yayınlanan tebliğlere www.efatura.gov.tr web adresinden aşağıdaki başlıklar aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

• VUK 58 Sayılı Sirküleri:
• 397 Sıra No'luVUK Genel Tebliği:
• Güncel Şekli İle VUK Genel Tebliği (397 S.N):
• 416 Sıra No'lu VUK Genel Tebliği:
• 421 Sıra No'lu VUK Genel Tebliği:
• 424 Sıra No'lu VUK Genel Tebliği:
• 433 Sıra No'lu VUK Genel Tebliği:.
}