E-Arşiv Fatura

178
MNG Kargo, Kasım ayının ilk haftası itibariyle Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen standartlara uygun olarak müşterilerine e-arşiv uygulamasını sunmaktadır.

E-arşiv uygulaması ile e-fatura kapsamında olmayan vergi mükellefi firmalar ve bireysel tüketicilerin faturalarının elektronik ortamda oluşturulması, elektronik ortamda muhafaza edilmesi, ibrazı ve raporlaması sağlanmaktadır.

Müşterilerimiz gönderi işleminin ardından bir gün sonra kendilerine gönderilecek olan e-postada belirtilen linke tıkladığında e-arşiv faturalarına elektronik ortamda erişebilmektedir. E-arşiv fatura kullanımı ile birlikte faturalar güvenli bir şekilde arşivlenebilecek, zaman ve mekan kısıtlaması olmadan görüntülenebilecek ve kağıt çıktısı alınmadan çevreye duyarlı bir hizmet verilebilecektir.

E-Arşiv Nedir?: E-Arşiv Faturası, Vergi Usul Kanunu uyarınca kağıt ortamında düzenlenmek, muhafaza ve ibraz edilmek zorunluluğu bulunan faturanın; 433 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer alan şartlara uygun olarak elektronik ortamda düzenlenmesi ve ikinci nüshasının elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesine imkan sağlayan uygulamadır. e- Fatura kapsamı dışında kalan firma ve tüketicilere kesilen faturaların da elektronik ortamda düzenlenmelerine ve ikinci nüshasının elektronik olarak muhafaza ve ibraz edilmesine olanak sağlamaktadır.